Na Kratko

DATIS je podjetje, ki nudi kakovostne hišniške storitve tako za posameznike kot za podjetja! Potrebujete hišnika, ki bo poskrbel da bo vaš stanovanjski objekt vedno v brezhibnem stanju? Pri nas izvajamo vse vrste hišniških opravil, povezanih z vzdrževanjem objektov kot tudi preventivnih hišniških del in s tem povezanih pregledov.

Dela, ki jih izvajamo

 • izvajanje opravil za brezhibnost in urejenost vseh skupnih delov in naprav objekta
 • tedenska kontrola skupnih naprav (skupne razsvetljave, strehe, vodovodne, kanalizacijske in elektro napeljave ter protipožarnih aparatov)
 • tekoča popravila električnih instalacij (menjava žarnic, starterjev, varovalk, doz, menjava stikal, stopniščnih avtomatov) v skupnih prostorih
 • manjša nezahtevna popravila naprav (uporaba ročnega orodja)
 • manjša mizarska dela (menjava zapiral, tečajev, ključavnic)
 • vzdrževanje in urejanje pripadajočih funkcionalnih površin, parkirišč, funkcionalnih poti
 • košnja trave in skrb za urejenost grmovnic in dreves (obrezovanje dreves do 3m)
 • čiščenje snega, odstranjevanje ledu in sveč, ter soljenje zaledenelih dostopnih in intervencijskih poti v skladu z odlokom o zimski službi
 • skrb za urejenost oglasnih desk
 • izobešanje zastav ob praznikih
 • urejanje in čiščenje prostora z zabojniki za odpadke
 • ostala dela, ki so po naravi dela vključena v tekoče vzdrževanje
 • pogodbeno vzdrževanje večstanovanjskih zgradb, poslovnih prostorov ter javnih ustanov

Okvirni Cenik

 • Menjava žarnic, kljuk, stikal - 7€/kos
 • manjša hišna popravila - 7€/kos
 • čiščenje prostorov in okolice - 15€/ura
 • ostala vzdrževalna dela - 15€/ura
 • pleskanje sten, vrat, oken, ograj - 2,50€/m2
 • košnja travnikov - štartnina 20€ + 0,15€/m² do 200m²
 • košnja travnikov - štartnina 20€ + 0,12€/m² nad 200m²
 • obrezovanje žive meje - 2€/m²
 • obrezovanje drevja - od 15€/ura
 • odvoz listja,vej - 20€
 • prevozi v Ljubljani - 20€/ do 25km

Informativne cene, ki ne vsebujejo DDV.


Opravljamo košnjo trave

Med hišniškimi storitvami je tudi zamenjava žarnic